Elivina Tack, mother of
André Lammens,
Roger Lammens,
Simone Lammens,
and Aime Lammens;
on back of similar photo,
evidently given out at her funeral:
Wat is het zoet te sterven, als men wel geleefd heeft.
H.Aug.
† BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw
ELVINA TACK
Echtgenoote van Mijnheer
RENÉ LAMMENS
Lid van den Bond van het H. Hart.
Geboren te Machelen den 7 December 1881 en aldaar god-
vruchtig overleden den 1 November 1947.
versterkt door de HH. Sacramenten der zieken.
additional words of blessing for any person
Tack Album Menu
Website Menu
Family of Elvina Tack