To Website Menu
Olsen family tree
Ole Gabrielsen Fyllingen
Gamle hus i Bergen
Tekst og foto : Jan Giese
Printed in the Bergen Arbeiderblad on 13 January 1968 ; English version

Kjellersmuget er et av byens eldste smug og var i gamle dager en sterkt trafikert passasji mellom bykjernen ved Vågen og området ved Sydnes og Nøstet. Edvardsen sier om det gamle smuget: "At fra Reberbanen gaaer man op ad Kieldersmuget som indeholder een deel Huuse paa begge Silder - og kommer paa Muuralminding, een ret bred Tvergade, ned til Viken eller Vaagen".
I 1600-årene var det over tredve hus i Kjellersmuget og en av de største eiendommene var bryggeren Christen Christensens "fire Waaninger med 2de Iidhuusder hos". Bryggeren drev nok også skjenkested her og ble flittig besøkt, ikke minst av folkene på fartøyene som lå på Puddefjorden. Men de fleste husene i smug var ganske små og tilhørte bergenske håndvwrkere og sjøfarende.

I et av disse små husene, omtrent og på søndre side, bodde i begynnelsen av 1700-årene Karen Tollefsdatter. Det lille huset hennes var like så velpusset og koselig som de andre småhusene i Kjellersmuget, og Karen Tollefsdatter som hadded bodd her i hele sitt liv trivdes utmerket. Men i 1760 var den gode Karen kommet så langt opp i årene at hun ikke ville sitte lenger med ansvaret som huseierske. Hun overdro derfor samme året "sit iboende Huus neden Halv-Kanden" til en slektning av seg, Michel Olsen, som var håndverkersvenn. Selv ble Karen Tollefsdatter boende i huset resten av sin tid og fulgte ennå lenge med, både i begivenhetene i Kjellersmuget og "udi Staden".

Den nye huseieren ble sittende med huset til 1794 og etter ham arvet sønnen, Ole Michelsen, det lille huset. Ole Michelsen tok året etter borgerskapet som skomakermester og han hadde både svenn og to læregutter i kost og losji. Både skomakermesteren og hans kone, Magnhilda Lanchenau, hadde hendene fulle av arbeid dagen lang. Mesteren satt ved lesten hele dagen og mesterkonen styrte husholdningen både for familien og folkene.

I 1801 måtte det gamle huset gjennomgå en grundig reparasjon, som det trengte etter alle årene. Et par år etter solgte så skomakermester Michelsen huset til Hans Larsen for 299 Rdl.

Det skiftet eier igjen i 1807 da Larsens sønn, Lars Hansen, overtok huset. Etter ham ble enken sittende med eiendommen helt til 1837 og etter henne igjen ble huset solgt ved auksjon til tømmermann Ludvig Torkelsen Hovland.

Home of Ole Gabrielsen Fyllingen in 1968 (in 2006)
Kjellersmuget No. 12 in Bergen, Norway

Tømmermann Hovland eiet huset til han i 1852 ovedro det til marketenter Andreas Olsen hvis enke i 1860 solgte det videre til dikselmann Ole Gabrielsen Fyllingen for 430 Spesiedaler.

Den nye eieren ble sittende med huset i mange år og etter ham ble det overtatt av Hedvig A. Olsen som var sydame. Siden har det igjen skiftet eier noen ganger.

Karen Tollefsdattershus ligger fremdeles ii Kjellersmugt og det er i god behold den dag i dag. Det er det nåværende Kjellersmuget nr. 12, et fint lite spissgavlet bergenshus som i gamle dager var matrikulert som 10. Rode no. 41. Huset har fremdeles nesten hele eksteriøret fra 1700-årene i god behold.

Kjellersmuget nr. 12 er en liten perle av et gammelt bergensk hus som sammen med mange av de andre eldre husene i Kjellersmuget danner er fin innramming av den gamle ferdselsåren til Sydnes og Nøstet.

Note in English written below: (1896) grandpa Olsen's grandfather's house in Norway - He was 91 when he got up on the roof to repair it (he told Joan Olsen)

English version of the above story, supplied by Nils Olsen in Oslo.

This story tells the history of the house Ole Gabrielsen Fyllingen owned in Kjellersmuget 12 in Bergen. The name consists of two parts [1] Kjeller = Basement or Cellar [2] smug or smuget or smauet = alley or narrow lane. The center of Bergen has a lot of "Smug". It is probably called Kjellersmuget because in the 16th century there lived a brewer who also had a taproom in the cellar. There sailors came to have a drink or a beer.

Kjellersmuget is one of the oldest streets in Bergen. The story of "our" house starts with Karen Tollefsdatter early in the 17 th century. She gives it to a relative Michel Olsen, but she continues to live in the house. Michel Olsens son Ole Michelsen inherits the house; he is a shoemaker/cobbler. The house is thoroughly repaired in 1801 and some years later sold to Hans Larsen for 299 Rdl = 299 "riksdaler", an old norwegian currency. In 1807 Hans Larsens son Lars got the house and was sold by his widow to carpenter Ludvig Torkelsen Hovland. Hovland conveyed it to sutler Andreas Olsen whose widow in 1860 sold it to dikselmann Ole Gabrielsen Fyllingen for 430 spesiedaler, also an old norwegian currency. Dikselmann = skilled barrelmaker. He owned it for many years and sold it to Hedvig A Olsen who was a dressmaker. After this it has changed owners a couple of times.

I`ll try to explain where Kjellersmuget is situated in Bergen: If you stand at the fishmarket looking out on the sea (West), about 200 meters out on your left hand side there goes a broad road up westwards. You come up to "Klosteret" on the hill, and then down on the other side of the hill is Kjellersmuget.

One thing is interesting, this house is not far from the house where my mother's father, Knud Egeland, the canning specialist lived when he retired.


Home of Ole Gabrielsen Fyllingen as it appears in 2006